Chùa Hương - Perfume Pagoda

Chùa Hương là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Trung tâm của cụm đền chùa tại vùng này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong.

Perfume Pagoda (Chùa Hương) is one among the largest and unique religious sites in Huong Son Commune, My Duc District, old Ha Tay (or enlarged Hanoi), right banks of Day River, Northern Vietnam. This place is one of Vietname Popular Destinations. It comprises a complex of pagodas and Buddhist shrines built into the limestone cliffs of Perfume Mount (Hương Sơn), scattering alongside the mountain up to the peak.