Hồ Truồi

Hồ Truồi là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Thừa Thiên, xây năm 1996

Núi Bạch Mã

Bình Minh

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Bến tàu đưa khách đến viếng thiền viện

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Chánh Điện

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Phong cảnh Hướng nhìn từ Đập Hồ Truồi trên đường đi đến Trúc Lâm Thiền Viện Bạch Mã

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Sáng tinh mơ

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Hướng nhìn qua sông

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Cổng tam quan

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

sáng sớm tinh mơ trên Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Tháp chuông

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

ngự điện Sư Trụ Trì

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Chánh tòa