Chúng tôi nhận design banner animation có thể chạy trên mọi thiết bị số: hiện đại nhất

Các định dạng chuẩn banner đang được chấp nhận trên SAIGONDESIGNPHOTO hiện nay bao gồm các file tên: Gif, Jpeg